I. ĐIỀU KIỆN ĐỔI HÀNG

APi BODY ODOR NHẬN ĐỔI / TRẢ SẢN PHẨM VỚI CÁC QUY ĐỊNH SAU:

  •  Thời gian đổi hàng trong vòng từ 30 ngày kể từ ngày nhận hàng.
  •  Thời gian được tính từ thời điểm xuất hóa đơn.
  •  Sản phẩm chưa qua sử dụng, quá 70%
  •  Sản phẩm được chọn để đổi phải có giá trị cao hơn hoặc bằng sản phẩm đổi.
  • Không hoàn lại tiền thừa trong trường hợp sản phẩm được chọn để đổi có giá trị thấp hơn sản phẩm đổi.

II. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỔI HÀNG

VỀ PHÍA APi BODY ODOR

Miễn phí đổi hàng cho khách mua sắm tại APi Body Odor trong trường hợp:

  • Sản phẩm bị lỗi từ nhà sản xuất
  • Giao nhầm hàng, nhầm sản phẩm
  • Hư hỏng trong quá trình vận chuyển